Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.08.2016 11:59:37 

FOTOMRAK

Předpověď bouřek

 

Experimentální předpovědi .Tyto předpovědi jsou experimentální a nevydává je Český hydrometeorologický ústav. Neslouží jako výstraha a nejsou podnětem pro záchranné složky. Autoři nenesou žádnou zodpověnost za případné škody, způsobené opatřením na základě těchto předpovědí.

Předpovědi nejsou vydávány při každé bouřkové situaci ale ve volném čase!

Chcete se zeptat na aktuální předpověď? Máte návrhy připomínky či fotky ze dne bouřek?.

Kontaktujte nás na http://www.fotomrak.websnadno.cz/Vzkazy.html nebo na FC- https://www.facebook.com/pages/Foto-a-Po%C4%8Das%C3%AD-z-Karlovarska/456835737672331?ref=hl


Kv  10 %

Pl  5 %

Ús  10 % Lib  5  % Stř % Jih  % Vys %
Par  % Kr   % JM    % Zl % Olo   % Ms  % Praha %
 
 Stupeň 1 Zelená barva značí bouřky s menší pravděpodobností..
 Stupeň 2 Žlutá barva značí slabší   bouřky s větší pravděpodobností.
 Stupeň 3 Oranžová barva značí silnější bouřky + nebezpečné doprovodné jevy.Přívalový déšť,kroupy,vysoká blesková aktivita,silný vítr.
 Stupeň 4 Červená barva značí velmi silné bouřky a doprovodné jevy.Přívalové intenzivní deště,kroupy i přes 3cm.Vysoká blesková aktivita,Prudký nárazový vítr i přes 20m/s.Pravděpodobné škody na majetku.
 Stupeň 5 Fialová barva značí extrémní bouřky (Bouře) s etrémními projevy.Škody na majetku jsou téměř jisté.Kroupy i nad 5 cm,Etrémní nárazoví vítr přes 30m/s.Velice silné přívalové deště.Vysoká blesková aktivita.
Datum a čas vydání 11.6.15 10:00

Datum a čas platný k předpovědi 11.6.15 18:00- 23:00

Vydal: Jaroslav Řehák
Aktualizace:

Dnešní den bude prakticky bezbouřkový nicméně ve večerních hodinách nás bude od jihu přecházet frontální vlna , za kterou k nám začne proudit velice teplý a labilní vzduch z jižní Evropy. Tato vlna s lehčí labilitou zejména Mucape  do 400j/g a  střihu větru od 10-15/m/s bude přecházet přes západní Čechy dále na sever. V tomto prostoru nelze vyloučit večer a v první polovině noci vývoj konvektivních buněk   postupujících od jihu k severu .Vyloučená není ani el aktivita. Případné bouřky nebudou silné a jejich výskyt je spíše  s malou pravděpodobností.

Experimentální předpovědní mapka

 

           image    image

 

 

 Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
          Jiné předpovědi  nebezpečných jevů

                                                                    
 1 nízký stupeň  
 2 supeň  

 

 3 stupeň    
 4 extrémní stupeň  
                                                                      
Předpověď vydána :
Aktualizováno
Vydal:
Mapa a text na:

                                                                       

 

 
 
Naše  zálohované  předpovědi >>ZP-FSF 2010
 
 

Důležité zkratky indexů pro vznik a charakteristiku bouřek:

SUPERCELA
 
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads
Ads by websave. More Info | Hide These Ads

Supercela (angl. supercell) je konvektivní bouře tvořená jedinou mohutnou konvektivní buňkou. Silně rotuje kolem své vertikální osy, neboť ji vytváří silný vzestupný proud. Lze v ní pozorovat tzv. mezocyklónu o průměru asi 20 km. Supercela patří mezi nejzávažnější poruchy v troposféře. Právě v souvislosti s výskytem supercel dochází ke vzniku nejničivějších tornád na americkém středozápadě. Navíc je doprovázena intenzivními elektrostatickými výboji a prudkým, vytrvalým přívalovým deštěm mnohdy doprovázeným mohutným krupobitím. Výskyt supercely v Evropě je poměrně vzácný, ale ne neobvyklý.

Obsah

[skrýt]

Vznik supercely

Vznik supercely je podmíněn, stejně jako ostatní druhy konvektivních bouří, instabilitou (labilitou) vzduchové hmoty, při které může docházet ke konvekci. Navíc je zde ale nutné charakteristické výškové rozložení směru a rychlosti větru. Ten s výškou rychle zesiluje a stáčí se ve směru hodinových ručiček, tak se vytváří nejen silný střih větru (rozdíl vektorů proudění v různých hladinách), ale i tzv. helicitu, ta způsobuje rotaci vznikajících výstupných proudů. Tak se za vhodných podmínek vytvoří v bouři rotující výstupný proud tzv. mezocyklona. Jak bouře stárne, součástí mezocyklony se zejména v její týlové části stává i část sestupných proudů. Supercely jsou v Česku méně časté než např. na jihu USA. Hlavním důvodem je, že dostatečný střih větru a helicita jsou u nás hlavně v zimním půlroce, zatímco instabilita v letním. V létě je tak převážná většina bouřkových situací v podmínkách bez výrazného střihu větru. I přesto ale v rámci zvlněných studených front a nebo mladých cyklon tvořících se na frontálních vlnách, kde helicita a střih větru obecně zesilují, mohou vznikat podmínky vhodné pro vznik supercel.

Druhy supercel

Existují tři druhy supercel, které se liší intenzitou srážkové činnosti:

  • LP supercela (z anglického Low Precipitation Supercell) – srážky bývají nízké, někdy ani neprší i přesto mohou vypadávat obří kroupy.
  • CS supercela, klasická supercela (z anglického Classic Supercell) – nejčastěji ze všech druhů supercel produkuje tornáda právě klasická supercela, často ji doprovázejí silná krupobití.
  • HP supercela (z anglického High Precipitation Supercell) – bouře s dominantním sestupným proudem, často nabývá značných rozměru a působí hrozivým „těžkým“ vzhledem. HP supercely často přinášejí mimořádně prudké lijáky, silné vichřice, krupobití a někdy i tornáda.

LP supercely

V bouři převládají výstupné proudy, sestupné jsou méně vyvinuté a nebo nevyvinuté. I přesto může být LP supercela doprovázena propady studeného vzduchu, tzv. microbursty, jež vedou k silným nárazům větru na omezeném území. Na pohled se může zdát, že z bouře nevypadávají srážky, ale často z ní mohou vypadávat i značně velké kroupy, ty jsou často jedinými srážkami, jež dopadají na zem. LP supercely často ukazují velmi fotogenickou strukturu a zejména při západu slunce a pohledu od jihu bývají velmi vděčným objektem fotografů. Vzhledem k absenci sestupných proudů netvoří příliš často tornáda, a když, tak povětšinou slabá.

Klasické supercely

Bouře má velmi dobře vyvážen výstupný proud se sestupným, navíc sestupné proudy jsou dva. Čelní sestupný proud (FFD, front flank downdraft) vzniká obvykle severovýchodně od mezocyklony bouře a je doprovázen silnými srážkami. Týlový sestupný proud (RFD, rear flank downdraft) naopak bývá beze srážek a někdy vede i k rozpouštění oblačnosti, výjimkou je závěrečné stádium existence bouře, kdy mezocyklona okluduje srážky i do oblasti RFD. Klasické supercely jsou nejčastějším producentem tornád, ta vznikají zřejmě v důsledku interakce obou sestupných proudů s proudem výstupným, jež je nasáván do rotující mezocyklony bouře. Sestupné proudy a vzduch z nich z obou stran obklopují teplý vlhký vzduch vtékající do bouře a postupně zmenšují oblast, ze které může bouře tento vzduch nasávat. To vede k zužování rotující mezocyklony ve spodních hladinách, a tak i ke zrychlování rotace, výsledkem může být tornádo.

HP supercely

Tyto bouře jsou často označovány za nejhorší druh supercel. Tornáda nejsou tak četná jako u klasických supercel, i přesto je jich však víc než u LP supercel. Síla tornád bývá redukována dominancí sestupných proudů v bouři. Jejich nebezpečí ale spočívá v tom, že jsou často obklopena hustým deštěm, a tak do poslední chvíle zůstávají ukryta před zraky možných obětí. HP supercely často nabývají hrozivého těžkého vzhledu, na jejich čele bývá monstrózní oblačná stěna či válec, tzv. shelf cloud. Pod ním nastává velmi výrazné setmění, obloha je nezřídka zabarvena v odstínech chladné zelené barvy, což dodává bouři na hrozivosti. Poté se spouští mimořádně prudký liják s dohledností nezřídka jen několik desítek metrů či méně doprovázený navíc vichřicí. Tyto bouře často vedou k mimořádným srážkovým úhrnům a nárazům větru o síle orkánu. HP supercely rovněž mohou být součástí větších komplexů, popř. více HP supercel může vytvořit celou bouřkovou squall line. O squall line tvořené HP supercelami se ještě v nedávných letech tvrdilo, že ve střední Evropě se nemůže vytvořit. Případ z 25. června 2008, kdy tyto bouře zasáhly nejen značnou část východu Čech, toto tvrzení však definitivně vyvrátil.

Nebezpečné jevy doprovázející HP supercely:

  • Intenzivní srážková činnost způsobující velmi nebezpečné sesuvy půdy, přívalové povodně a záplavy.
  • Mimořádně intenzivní elektrická aktivita. HP supercela je schopná během minuty vyprodukovat stovky blesků, které mají na svědomí mnoho škod a lidských životů.
  • Mohutná krupobití. Kroupy o velikosti vejce nejsou výjimkou a způsobují velké škody na majetku.
  • Tornáda, jež bývají často ukrytá v dešti, a tak o nich lidé do poslední chvíle nevědí.

Životnost supercely může být deset hodin i více, často však menší.

Výskyt supercely ve střední Evropě je méně častý než v USA, ale v žádném případě není nepravděpodobný.


CAPE - množství energie na hmotnost vzduchu J/kg, důležité hlavně pro četnost bleskových  výbojů, neboť výbojům dodává energii, tím že se tepelná energie přeměňuje na elektrickou, popř. v případě nárazů větru a stoupaných proudů na kinetickou (pohybovou)
LCL - výška základny oblaku v metrech, ovlivňuje ho vlhkost, čim je vlhkost vyšší, tím je základna níže. Nízko položená základna spolu s dalšímu faktory umožňuje vznik tornáda
CIN - výšková inverze, funguje jako ventil, pokud CIN chybí, vytváří se snadko kupovitá oblačnost, která však rychle překryje celou oblohu, změní se v stratocumulus a tím zabrání prohřívání země a vzniku bouřek. Pokud je příloš silná nad -100, nepropustí ani silné výstupné proudy, ideální je tak mezi -20 a -100, kdy propouští pouze silné výstupné proudy a vzniké bouře jsou sice místní, zato velmi intenzivní.
DLS - střih větru od země v m/s do 6 km nad povrchem (popř. od 1 do 8 km), jedná se o zesilující vítr z výškou, umožňuje oddělit srážkové pásmo od vtokového, bouřka se tak nezadusí vlastnímu srážkami a lépe využívá živícího teplého vzduchu. Při silných DLS vznikají Squall lines nebo supercely.
FI - Faustův obecný index hodnota -2 dává cca 50% šanci bouřek, +4 až 80% šanci.
GUST-CONV - maximální pravděpodobný dosažený náraz větru v bouřce v m/s
HAIL - mož maximální velikosti krup v cm
LLS - střih větru od země do 1 km, čim vyšší, tim vyšší pravděpodobnost tornád
MCS INDEX- potenciál pro vytvoření MCS, kladné hodnoty znamenají tu možnost, čim vyšší, tim lépe
PREC - maximální mož množství srážek v mm
SRH - helicita v m2/s2, znamená stáčení proudění v různých výškách, např. při zemi fouká vítr od JZ a ve výšce 6 km od SZ. Dá se určit podle toho, že vrstvy mraků se pohybují jiným směrem. Zpravidla jí doprovází střih větru a je důležitá pro vývoj supercel a tornád, neboť bouřím umožňuje při zemi často příliv teplého vzduchu od jihu, zatímco ve vyšších výškách proudí studený severozápadní vítr a takto posiluje instabilitu na studené frontě, kde se stáčení většinou dochází.
KI - index pravděpodobnosti bouřek, index menší než 15 znamená nepravděpodobné bouřky, zato 40 téměř 100% bouřky
SWEAT - index určující sílu bouřek, důležitý spíše pro extrémní situace a stupnice byla stanovena v USA pro tornádovou oblast na
středozápadě. v našich podmínkách stačí říct, že když dosáhne 200, znamená to už silné bouřky.

 

Meteorologické pojmy
Vše co potřebujete vědět najdete zde >>Bouřková oblačnost
Model GFS-Vyhledejte předpověď CAPE jednotek Model GFS
                                   Aktuální data detekce blesků.                              
 
 

 

imageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
imageimageimageimageimageimageimageimage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist